Skjutdörrar

OCTANORM Skjutdörrar är idealiska om du har begränsat med utrymme


Skjutdörrar

OCTANORM Skjutdörrar
  • kan användas i begränsade utrymmen där konventionella dörrar inte är möjligt
  • är antingen tillverkade med en aluminiumram eller helt i glas
  • kan manövreras manuellt eller automatiskt, med justerbar hastighet, om så önskas
  • finns tillgängliga för alla renrumsklasser

Fler dörrar från OCTANORM

Dörrar för Elektronik- och Halvledarindustrin

Dörrar för Läkemedel och Medicinteknisk Industri

Glasdörrar

Branddörrar

Inspektiondörrar