För Elektronik- och Halvledarindustri

OCTANORM levererar skräddarsydda komponenter till ditt renrumsprojekt inom elektronik- och halvledarindustrin


Elektronik- och Halvledarindustri

Anpassat exakt efter dina önskemål

Renrum för elektronik- och halvledarindustrin måste möta vissa specifika krav. För att möta dessa bygger OCTANORMs Renrum på en modulär design vilket möjliggör:

  • flexibel planering
  • enkel ombyggnad
  • enkel utbyggnad

OCTANORM Renrumsväggsystem

Renrumsväggsystem

Anpassat till ditt projekt och din budget  

Läs mer!

OCTANORM Renrumstak

Renrumstaksystem

Tillgängligt med integrerad LED belysning  

Läs mer!

OCTANORM Renrumsdörrar för Elektronik- och Halvledarindustri

Renrumsdörrar

Dörrsystem för alla krav  

Läs mer!