Renrumsväggsystem

För Läkemedel och Medicinteknisk Industri


OCTANORM Renrumsväggsystem

Hur än du önskar designa ditt renrum, erbjuder Octanorms mångsidiga moduler ett stort urval för läkemedel och medicinteknisk industri. 

Vi vägleder dig gärna till att hitta rätt väggsystem för din typ av produktion. 

Kontakt