Lättviktstaksystem

för Renrum till Elektronik- och Halvledarindustrin


OCTANORM Lättviktstaksystem
  • är lättinstallerade tack vare den låga vikten
  • erbjuder kontamineringskontroll efter dina krav
  • är designat som ett modulärt lastbärande taksystem, vilket möjliggör enkel ut- och ombyggnad
  • erbjuder flera möjligheter att installera filter och belysning

Här finner du renrumstak med olika lastbärande kapaciteter:

Tak med maximal bärighet på 100 kg/m²

Tak med maximal bärighet på 200 kg/m²