Lättviktstaksystem

Till Renrum för Läkemedel och Medicinteknisk Industri


Lättviktstaksystem från OCTANORM
  • är designat som ett ramtak med möjlig storlek på 600 x 600 mm eller 625 x 625 mm
  • kan tätas i linje med kraven inom läkemedelsproduktion
  • har en modulär design, som möjliggör enkel till- och ombyggnad
  • möjliggör att luftfilter och belysning kan installeras helt slätt med taket

Här finner du renrumstaksystem med högre lastbärande kapacitet:

Tak med maximal bärighet på 100 kg/m²

Tak med maximal bärighet på 200 kg/m²