Vår högeffektiva LED teknologi sparar pengar i ditt Renrum


LED teknologi i Renrum


En minskad kostnad och en ökad kvalitet tack vare vårt taksystem med integrerad LED belysning.

Kostnadsbesparingar är en viktig del även i Renrum. Därför erbjuder OCTANORM ett nytt taksystem med integrerad LED belysning direkt i tak profilerna. Fördelen är att betydligt mer takyta blir ledig för flexibel placering av luftfilter än vid konventionella belysningsarmaturer, vilket ökar möjligheterna att höja kvalitén i Renrummet.

Detta är inte den enda fördelen med LED teknologin: för det första är energikostnaden för LED jämfört med T5 lysrör mellan 17-60% lägre. I ett rum på 500 m2 innebär det besparingar på upp till €1.800 per år. För det andra, så avger LED mycket mindre värme än konventionell belysning, vilket minskar behovet av kylning av luften i Renrummet.

Dessutom minskar kostnaden avsevärt vid byte av ljuskälla eftersom livslängden på LED är minst dubbelt så lång som konventionell belysningsteknologi. Eftersom belysning i taket på Renrum ofta kan vara svårt att komma åt på grund av maskiner och elektriska installationer, så medför ofta bytet att man får avbryta eller till och med stänga ner produktionen tillfälligt.

Men inte bara de låga kostnaderna hör till fördelarna, utan även ljuskvalitén. LED levererar ett jämnt och bländfritt ljus, speciellt om de är integrerade i taket som våra är.

Även om den inledande investeringen är högre jämfört med konventionell belysning, betalar sig modern teknologi ganska snabbt. Vi garanterar en minsta livslängd på 40.000 timmar för vår LED – det är ungefär 10 år på ett företag med 250 arbetsdager per år, som jobbar 2-skift. Konventionella T5 eller T8 rör har en medellivslängd på 20.000 timmar, men börjar gradvis tappa ljusstyrkan långt innan dess.


Vi vet att vi har fått dig att förstå fördelarna med vår moderna LED teknologi. Om du har några frågor, tveka inte att

kontakta oss

Vårt renrumsteam hjälper dig gärna via telefon eller personligen.

Kontakt